FVE Albertovec

Montáž panelů a NN části elektrárny Albertovec

Místo

Albertovec

Výkon elektrárny

818,64 kWp

Počet panelů

1 724 ks