Ozon cleaner PRO I Plus

Pro průmyslové použití

Zařízení je určeno pro plošnou dezinfekci velkých uzavřených prostor, např. hal. Zařízení je jednoduché na obsluhu – mikropočítačem jeřízen cyklus dezinfekce.

Zařízení je koncipováno jako modulární systém, tedy je možno na základě vašich požadavků přichystat určitý počet zařízení, naprogramovat je tak, aby jejich výkonost 100% pokryla požadovaný prostor, a zajistila dezinfekci v co nejkratším čase.

Návod pro instalaci, používání a údržbu