Ozon cleaner BOX

Pro služby a domácnost

Zařízení je podobné pračce: vložíte špinavé, dostanete čisté. Vyčistíte téměř vše co se dá umístit tak, aby bylo možné zavřít víko. Stačí jen stisknout tlačítko a proces je zahájen.

Nejvhodnější aplikace

Zařízení je plně automatické: vložíte produkt, zařízení ho očistí a po cyklu odstraní O₃ pomocí uhlíkových filtrů, čímž se rychle vrací k O₂. Po signalizaci můžete vyjmout dezinfikovaný produkt.

Je vhodný pro dezinfekci konkrétních výrobků, roušek, dokonce obuvi a celých plných nákupních tašek. Vše je plně automaticky řízené mikropočítačem, zajišťující plně uzavřený cyklus čištění, včetně následného odbourání použitého dezinfekčního plynu O₃

Návod pro instalaci, používání a údržbu